به نظر شما،وضعیت تبلیغات در سال 92 چگونه بود؟

برای جستجوی بیلبوردها بر روی نقشه ، بر روی عکس زیر کلیک کنید

صفحه اصلی -> تبلیغات محیطی -> فرودگاه ها -> فرودگاه بین المللی آبادان

 

کد   مکان تابلو ابعاد  تعرفه ماهانه (تومان)  توضیحات
FKH201 فرودگاه بین المللی آبادان سالن ترانزیت جنب چک سپاه  16متر مربع    2,000,000 بک لایت 
FKH202 فرودگاه بین المللی آبادان سالن ترانزیت بالای درب خروج (ویژه) 14متر مربع    2,700,000 بک لایت 
FKH203 فرودگاه بین المللی آبادان روبروی چک سپاه  5×(1.20×5) 1,000,000 بک لایت 
FKH204 فرودگاه بین المللی آبادان روبروی درب خروج  14متر مربع  1,400,000 بک لایت 
FKH205 فرودگاه بین المللی آبادان ورودی پا رکینگ جنب کیوسک نگهبانی  15متر مربع   2,000,000 پرژکتور 
FKH206 فرودگاه بین المللی آبادان تابلوی محوطه و پارکینگ  پیچ اول  15متر مربع   1,400,000 پرژکتور 
FKH207 فرودگاه بین المللی آبادان تابلوی محوطه و پارکینگ  پیچ دوم  15متر مربع   1,400,000 پرژکتور 
FKH208 فرودگاه بین المللی آبادان خروجی از سالن اصلی (ویژه) 15متر مربع   2,500,000 پرژکتور 
FKH209 فرودگاه بین المللی آبادان سالن انتظار بالا (خروجی)قبل از سالن ترانزیت روبروی پله ها روی ستون 4.5متر مربع  1,000,000 -
FKH210 فرودگاه بین المللی آبادان سالن انتظار بالا (خروجی)قبل از سالن ترانزیت  بالای رستوران  7متر مربع   700,000 -
FKH211 فرودگاه بین المللی آبادان سالن انتظار بالا (خروجی)قبل از سالن ترانزیت جنب رستوران  4متر مربع   700,000 -
FKH212 فرودگاه بین المللی آبادان سالن انتظار بالا (خروجی)قبل از سالن ترانزیت  روبروی چک سپاه  20متر مربع  2,000,000 -
FKH213 فرودگاه بین المللی آبادان سالن ورودی جنب درب ورود  4متر مربع  500,000 بک لایت 
FKH214 فرودگاه بین المللی آبادان جنب درب دفتر خدمات  4متر مربع  500,000 بک لایت 
FKH215 فرودگاه بین المللی آبادان روبروی تسمه نقاله بالای تلفن (ویژه ) 8متر مربع   1,400,000 بک لایت 
FKH216 فرودگاه بین المللی آبادان جنب تسمه نقاله  6متر مربع    840,000 بک لایت 
FKH217 فرودگاه بین المللی آبادان  جنب اطلاعات پرواز  4متر مربع    1,000,000 بک لایت 
FKH218 فرودگاه بین المللی آبادان جنب دفتر مدیر ترمینال (ویژه) 4متر مربع    1,500,000 بک لایت 
FKH219 فرودگاه بین المللی آبادان بالای درب پروازهای خارجی  4متر مربع    1,000,000 بک لایت 
FKH220 فرودگاه بین المللی آبادان داخل گرید در روی پیشانی نما  4متر مربع    1,200,000 بک لایت 
FKH221 فرودگاه بین المللی آبادان بالای شیشه آب نما  6متر مربع     840,000 بک لایت 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این نرم افزار متعلق به Rasaneh.Com.Co می باشد
شماره تماس : ۲۰ - ۸۸۵۳۸۳۰۰